#

Lamine Parke Döşemesi

Ürünleri döşemeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz. Ağaç canlı bir materyaldir ve her parçası kendine özgüdür. Lamine parke ağaçları 8-10% nem derecesi olana kadar kurutulmuştur. Ürünlerin döşenmeden önce uygulama yapılacak alanda bir hafta süresince ortama alışması için bırakılması gerekmektedir. Ürünleri döşemeden önce tüm ürün paketlerini açarak kontrolünüzü yapın. Herhangi bir hatalı parça gördüğünüzde bu hatalı parçaları montajda kullanmayın ve satın aldığınız yerle iletişim geçin. Parla olarak döşeme esaslarına göre gerçekleşmemiş olan uygulamalarda ya da hatalı parkelerin döşemede kullanıldığı durumlarda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Depolama  Parla ürünlerini paketleri açılmamış şekilde yere paralel şekilde istiflenmelidir. Depolanan alanda oda sıcaklığı 18–24 °C'de ve nem oranı 40-60 % olmalıdır. Ürün döşeme sırasında da döşeme alanında da bu sıcaklık ve nem oranı sağlanmalıdır.

Döşeme yapılacak zemin Uygulama yapılacak alandaki zemin pürüzsüz, çukursuz ve zeminde ( şap, vs.) tüm alan içerisinde en fazla 2mm eğim olmalıdır. Uygulama yapılacak alanda uygulama öncesi silinerek toz kalmaması sağlanmalıdır.

Yerden Isıtma Ağaç doğal bir üründür ve yerden ısıtmada sıcaklık 24°C'yi geçmemelidir. Yerden ısıtmada ani sıcaklık değişimi en fazla 5 °C olmalıdır. Yerden ısıtma kullanılırken alandaki oda sıcaklığı 18–24 °C'de ve nem oranı 40-60 olmalıdır. Yerden ısıtmalı alanlarda yerden ısıtma sistemini üreten firmadan profesyonel yardım kesinlikle alınmalıdır.

Döşemede Dikkat Edilmesi Gerekenler  Kilitli sistemli lamine parkelerin her zaman yüzer sistem döşenmesi tavsiye olunur. Ahşap doğal bir ürün olduğundan döşenirken ürünle duvar arasında en azından 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Uygulannan alanda duvar dışında kalorifer borusu, merdiven ve benzeri gibi materyaller var ise yine aynı şekilde 5mm boşluk bırakılmalıdır.

Eğer ürünler yüzer sistem döşenecekse eğer boşluk 10mm olarak bırakılmalıdır. Döşenen alanda tek tarafı 6mden uzun olan yerlerde parkenin çalışabilmesi için geçiş çıtası konulması önerilmektedir.

Geri Bildirim Ürünler hakkında bir problem gördüğünüzde ürünlerin döşemesini yapmadan önce bizlere ürün ambalajındaki üretim koduyla beraber bize bildirin. Fabrika döşeme hatalarından ve hatalı parkelerin uygulama alanında sorumlu değildir. Uygulama aşamasında kullanılmamış paketler geri iade alınmamaktadır.

1. 2. 3.
     
4. 5. 6.

Parla Lamine Parke Döşeme Adımları  

Parke pencereden gelen ışığa doğru döşenmelidir. Resim 1'deki gibi parke parçası duvar dibine yanaştırılmalı. Parçayla duvar arasında yaklaşık 10mm boşluk bulunmalıdır. Resim 2'deki gibi başka bir parça konulduğunda lamine parkenin kilitleri birbirine oturtulmalıdır. Bu işlem yapılırken parke zarar verilmemesi için parke takozu kullanılmalı. 2. sıraya ürün konulduğunda ürünlerin desenleri arasında en az 50cm fark olmalıdır diğer sırayla (resim 3). Parke kilitlerinde ahşap parçaları varsa dikkatlice temizlenerek kilit sistemlerinin tam olarak oturması sağlanmalıdır.

Kapı girişlerinde kapı kasasıyla parkenin bitimi arasında 10mm boşluk bırakılmalıdırç

Kalorifer borularının etrafında en az 20 mm boşluk bırakılmalı ve radyatörlerin parkeden yüksekliği en az 100mm olmalıdır.

Parke döşemesi tamamlandığında ortaya çıkan tüm karton atığı ve benzeri malzemeler toplanmalıdır. En son temizliğini yaptıktan sonra müşteriye teslim edilmesi esastır.